תמונות

שיקלושי מנסה לעצור (יועד כהן, איגוד הכדוריד)