תמונות

חיפושים אחרי חלקי גופה בנחל אלכסנדר צילום: דביר ולצ'ר