תמונות

בכר. במחזור הבא - האלופה מגיעה צפונה (אנג'ו גוש ג'יני)