תמונות

נתניה לא עוצרת מול החבורה אשקלון (משה חרמון)