תמונות

מתנה למורה, חותמת תודה, 140 שקלים, גוטסגנדה צילום: ניצה