תמונות

חגיגה אדומה. הירוקים פשוט הושפלו (יוסי שקל)