תמונות

מירוץ אקשן סיטי ת&"א במהלך אחת המשימות (משה חרמון)