תמונות

רשימת המועמדים להדחה - 18/05/2015 צילום: גיא כושי ויריב פיין