תמונות

ענבר מתדרך את הספורטאיות לקראת השייט (יניב גונן)