תמונות

אלישע לוי וקטן. יקיימו שיחה לגבי שילובו של הקפטן (עמית מצפה)