תמונות

בית החולים בו נפטר דוריאן דוד, בנם של חיים ואלכס צילום: מתוך פייסבוק