תמונות

בירם כיאל, יפתח בקישור של אלישע (יעל מרגלית)