תמונות

האדזיץ', מכה מקצועית קשה לרמה"ש (יוסי שקל)