תמונות

המאמנות אלה ורעיה עם הפרחים בנמל התעופה (גיא איזנר)