תמונות

יעקב שחר ואלישע. חיפה מציגה את הרכש (משה חרמון)