תמונות

גם כאן מצפה לנו דרמה גדולה. עידו לביא ועידן מימון (דוד פליגל, אתר