תמונות

חדרים לבנים - מטבח תל אביב אדריכלית אורל פלדמן צילום: גדעון לוין