תמונות

אלישע לוי. לא מבין את מחאת חלק מהקהל (אלן שיבר)