תמונות

אפשר לשאול אותם. בחולצה האדומה: תיאו ינסן (צילום: אלן שיבר)