תמונות

מתי זה יהפוך לעניין שבשגרה? קולינס חותם (gettyimages)