תמונות

מאסייק קוזרסקי הולך על המים 4 צילום: יורג מיטר, פּרדרג ווקוביץ' וסטפן סטאו