תמונות

דאנקן ולברון. כל הקלפים נטרפו (gettyimages)