תמונות

אנדלובו וקרלוס גארסיה. בשבת הם נפגשים (אלן שיבר)