תמונות

שיר צדק, איתמר ניצן, עדי אלישע, רועי לוי (משה חרמון)