תמונות

אלי לוי ויקיר שינה מאוכזבים אתמול (רועי גלדסטון)