תמונות

הרגע ששינה את המשחק, אדום לקולינס (gettyimages)