תמונות

מתוך "חולה אהבה משיכון ג'" 4 צילום: ז'ראר אלון