תמונות

צעד גדול כלכלית ומקצועית. קרויף ויוקאנוביץ'