תמונות

עימותים בבית אל צילום: הלל מאיר - סוכנות תצפית