תמונות

ויכוחים סוערים עם השופטים. גרינברג (אלן שיבר)