תמונות

תמונות לא כל כך שכיחות העונה (צילום: יוסי שקל)