תמונות

המקומיים ניצלו את המתנה שקיבלו מגרינפלד. אבינו (שני מרון)