תמונות

חריסטאס ובסינאס. רוצים לתת קונצרט לקהל שלהם (GettyImages)