תמונות

יפגשו בפעם השניה, פורטוגל ושבדיה (gettyimages)