תמונות

ג'יאן אסאמואה, הוא דווקא לא פגע (gettyimages)