תמונות

תמיד היה במרכז העניינים. לוסטיג עם ורשביאק לפני לונדון (אלן שיבר)