תמונות

לא ערב שיש לברדה מה לספר עליו (צילום: אלן שיבר)