תמונות

מבסוט על האוהדים האדומים. אליהו (אלן שיבר)