תמונות

הפנים אומרות הכל. זה שניצח וזה שהפסיד (gettyimages)