תמונות

אנדרה אייוו (מימין) חוגג. גאנה בשלב הבא (רויטרס)