תמונות

הפסד ראשון כמאמן. מימון (יועד כהן איגוד הכדוריד)