תמונות

ניסן אלקלעי. ישחק שוב בהרכב הפותח (יניב גונן)