תמונות

שלומי דורה. &"מכבי באו רעבים בהתחלה&" (משה חרמון)