תמונות

האוהדים בסמי עופר. מוסה התרשם לטובה (אלן שיבר)