תמונות

בקיץ שעבר היה ברור שלג'ורדי יש מאמן על הפרק (אלן שיבר)