תמונות

הפגנה היפה והחנון דדי שי מהיפה והחנון3 צילום: מרינה קזרנובסקי