תמונות

16 צילום: ברקאי וולפסון, באדיבות ארכיון צה"ל במשרד הביטחון ו"במחנה"