תמונות

גיבסון. אשקלון פתחה בצורה חזקה (משה חרמון)