תמונות

ראש המוסד במיל' יצחק חופי צילום: אתר מורשת צה"ל