תמונות

ויזנייבסקי. מתרגש לקראת יום חמישי (דרור עינב)